RISKIPIIRKONDA REISINUD TÖÖTAJA TÖÖLE MITTEILMUMINE

02.04

Vastavalt kehtestatud eriolukorrale ning Terviseameti soovitustele, on isikutel, kes on viibinud COVID-19 riskipiirkonnas (nt Põhja-Itaalia) või vahetult kokku puutunud koroonaviiruse kandjaga, soovitatud ennast isoleerida ning võimalusel mitte tööle naasta enne kahe nädala möödumist alates riskipiirkonnast saabumist või kokkupuute esinemist. Töötajal ei ole automaatset õigusest viibida kaks nädalat kodus, vaid töötajal on kohustus kahenädalane kodusviibimine tööandjaga kooskõlastada.

Tööandja ja töötaja peaksid riskipiirkonnast naasnud töötaja isoleerimisse suhtuma tõsiselt. Samuti tuleks tööandjatel võimalusel pakkuda võimalust teistel töötajatel kodus viibida kuni viiruse leviku vähenemiseni. Eestis on võtnud sõna ka Põhja-Eesti Regionaalhaigla arstid ning tungivalt soovitanud inimestel püsida kodustes tingimustes.[1]Võimalikult vähene sotsialiseerumine viiruse leviku kestel on parim viis, kuidas uue viirusega võidelda ning selle levikut pärssida.

Soovitusliku isolatsiooni kestvuseks on kaks nädalat. Isolatsiooni kestvuse ajaks võivad tööandja ja töötaja kokku leppidakaugtöö tegemises, kui see on vastavalt töö iseloomule võimalik. Näiteks võib ettevõtte raamatupidaja arveid sisestada ning palgalehti koostada ka kodus, kui töötajal on selleks kodus piisavad vahendid (internetiühendus, süle- või lauaarvuti jne).

Kaugtöö tegemise kokkuleppe saavutamisel, tuleb tööandjal ja töötajal saavutada konsensus ka kaugtöö tegemise tingimustes. Muuhulgas soovitame kokkuleppes reguleerida, kuidas toimub tööülesannete andmine ja täitmise kontrollimine, suhtlus tööandja ning vajadusel kolleegidega; milline on töökorraldus kaugtöö kestel.

Siinkohal juhime tööandjate tähelepanu ka, et olukorras, kus tööandjal tekib kahtlus, et mõni töötaja on viirusekandjaks, on tööandjal õigus nõuda, et töötaja läbiks tervishoiukontrolli. Töötajal on kohustus tervishoiukontroll läbida. Kui tervishoiukontrolli käigus tuvastatakse töötaja haige olevat, on töötaja kohustuseks võtta kas haigusleht või leppida võimalusel kokku tööandjaga kaugtöö tegemise võimalus.

 

[1]Põhja-Eesti Regionaalhaigla arstid https://www.regionaalhaigla.ee/et/hea-eesti-rahvas-pusige-kodus