Nõustamine Vaidluste lahendamine Terviklahendused

Isikuandmete kaitse

Kontrollime isikuandmete töötlejate sisereeglite ja töökorralduse vastavust kehtestatud isikuandemete kaitse reeglitele. Nõustame isikuandmete töötlejaid reeglitele vastava töökorralduse kehtestamisel ja rakendamisel.

- sisereeglite koostamise nõustamine (sh siduvad kontsernisisesed eeskirjad)
- andmekaitse audit
- andmekaitsealase mõjuhinnangu koostamise nõustamine
- andmekaitseametniku (DPO) teenuse osutamine
- andmekaitse alased koolitused vastavalt organisatsiooni vajadustele
- andmeid puudutavate tehingute nõustamine ja lepingute koostamine
- isikuandmete edastamine välisriikidesse
- isikuandmetega seonduvad vaidlused
- avaliku teabe kasutamine

Võta meiega ühendust

Valdkonnaga seotud eksperdid

Kirke Treial
Partner | Vandeadvokaat
+372 660 5577