Nõustamine Vaidluste lahendamine Terviklahendused

Majandustegevuse monitooring

Kontrollime jooksvalt kliendi tegevuseks vajalike registreeringute ja lubade kehtivust ja äriühingusiseste dokumentide seaduselevastavust, vajadusel vormistame lubade kehtivuse tagamiseks vajalikud dokumendid ja nõustame registrimenetluses. Jälgime juhtorganite liikmete volituste kehtivust, valmistame ette äriühingu organite otsused volituste pikendamiseks või uute liikmete valimiseks.

Võta meiega ühendust

Valdkonnaga seotud eksperdid

Kalev Pihlak
Partner | Vandeadvokaat
+372 660 5577 | +372 5199 5856