Advokaadibüroo TURNSTONE

Lahenduste uus tase

NÕUSTAMINE

Nõustame kliente kõikides õigusvaldkondades, sealhulgas andmekaitse, geenitehnoloogia, meditsiini ning startupidega seotud valdkondades.

Advokaadibüroo Turnstone advokaadid on kogenud, kuid samas jätkuvalt uudishimulikud – valmis “pöörama ümber iga kivi”, et leida kliendi jaoks parim lahendus.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Oleme kogenud erinevate vaidluste lahendamisel ja valmis kliente esindama kõikides kohtuastmetes.

TERVIK- LAHENDUSED

Terviklahenduse pakkumiseks on meil valik erinevaid monitooringu ja õigusauditi pakette.

Advokaadibüroo Turnstone advokaadid on kogenud, kuid samas jätkuvalt uudishimulikud – valmis “pöörama ümber iga kivi”, et leida kliendi jaoks parim lahendus.

Meeskond

Monica Pihlak
Partner | Vandeadvokaat
+372 660 5577 | +372 502 6566
Tambet Mullari
Partner | Vandeadvokaat
+372 660 5577
Kalev Pihlak
Partner | Vandeadvokaat
+372 660 5577 | +372 5199 5856
Kirke Treial
Partner | Vandeadvokaat (Advokatuuri liikmelisus on peatatud)
+372 660 5577
Anastasia Hohrjakova
Jurist - konsultant
+372 660 5577
Elerin Laagus
Sekretär | Assistent
+372 660 5577

Uudised ja sündmused

IR Global konverents

11.06.2024

IR Global  on kiirelt arenev rahvusvaheline organisatsioon, kuhu kuuluvad eri valdkonna spetsialistid, suurima esindatusega õigusvaldkonnas ja audiitortegevuses. Tegemist on 2010 aastal asutatud organisatsiooniga, kuhu hetkel kuulub juba üle 1400 liikme, kes on spetsialiseerunud ca 70 erinevale valdkonnale, pakkudes teenuseid rohkem kui 170+ jurisdiktsioonis. Advokaadibürool Turnstone on Eestis

Tule liitu Advokaadibüroo Turnstone meeskonnaga!

26.04.2024

Advokaat Cristen Helendi esindas edukalt ehitusvaidluses töövõtjat

12.03.2024

Tartu Maakohus lõpetas menetluse, kinnitades kompromissi, millega advokaadibüroo Turnstone kliendile tasub tööde tellija töövõtulepingust tuleneva võlgnevuse 37 000 eurot.  Tähelepanuväärne on, et võlgnevus sai advokaadibüroo Turnstone kliendile tasutud olukorras, kus võlgnikul tavapärane ja likviidne vara puudus. Kiire reageerimise tulemusel õnnestus hagi tagamise korras arestida võlgnikule

Vandeadvokaadid Monica Pihlak ja Kalev Pihlak esindasid edukalt ehitusvaidluses kinnisasja ostjat

06.03.2024

Harju Maakohus lõpetas 31.01.2024 menetluse, kinnitades kompromissi, millega advokaadibüroo Turnstone kliendile tasub kinnisasja müüja ehituslike puudustega kinnisasja müügist tekitatud kahju hüvitamiseks kahjuhüvitisena 45 000 eurot.  Tähelepanuväärne on, et hüvitissumma moodustab ca 23% kinnisasja müügihinnast, kinnisasja müügitehing toimus 2019 aastal.  Lahend on

Vandeadvokaadid Kirke Treial ja Monica Pihlak saavutasid võidu maakohtus tööandjat esindades

16.01.2024

15.01.2024 tegi Harju Maakohus otsuse, millega jättis rahuldamata töötaja hagi meie tööandjast kliendi vastu, rahuldamata hüvitise suurus üle 5000 euro.  Lisaks mõistis kohus töötajalt tööandja kasuks välja menetluskulud üle 8000 euro, suuremas summas kui nõutud hüvitis.   Kohtulahend sedavõrd tööandja