Advokaadibüroo TURNSTONE

Lahenduste uus tase

NÕUSTAMINE

Nõustame kliente kõikides õigusvaldkondades, sealhulgas andmekaitse, geenitehnoloogia, meditsiini ning startupidega seotud valdkondades.

Advokaadibüroo Turnstone advokaadid on kogenud, kuid samas jätkuvalt uudishimulikud – valmis “pöörama ümber iga kivi”, et leida kliendi jaoks parim lahendus.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Oleme kogenud erinevate vaidluste lahendamisel ja valmis kliente esindama kõikides kohtuastmetes.

TERVIK-
LAHENDUSED

Terviklahenduse pakkumiseks on meil valik erinevaid monitooringu ja õigusauditi pakette.

Advokaadibüroo Turnstone advokaadid on kogenud, kuid samas jätkuvalt uudishimulikud – valmis “pöörama ümber iga kivi”, et leida kliendi jaoks parim lahendus.

Meeskond

Monica Pihlak
Partner | Vandeadvokaat
+372 660 5577 | +372 502 6566
Tambet Mullari
Partner | Vandeadvokaat
+372 660 5577
Kalev Pihlak
Partner | Vandeadvokaat
+372 660 5577 | +372 5199 5856
Elerin Laagus
Sekretär | Assistent
+372 660 5577

Uudised ja sündmused

Majandusaasta aruannete esitamise tähtaja pikendamine

27.05.2020

Alates 24.05.2020 kehtiva tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadusega (elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel) pikendati äriühingute ja korteriühistute majandusaasta aruannete esitamise tähtaega kuni 31.oktoobrini 2020, kui kohustus esitada oli ajavahemikus 12.03.2020 kuni 31.08.2020.

Korteriühistu ja mittetulundusühingu juhatuse liikmete ametiaja pikendamine

27.05.2020

Alates 24.05.2020 kehtiva tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadusega (elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel) sätestati, et kui korteriühistu juhatuse liikme või valitseja ametiaeg või mittetulundusühistu juhatuse liikme ametiaeg lõpeb ajavahemikul 2020. aasta 12. märtsist 31.

Alates 24.05.2020 kehtib lihtsustatud kord koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel ka juhul, kui äriühingu põhikirjas seda pole sätestatud.

27.05.2020

Kuni 23.05.2020 kehtis kord, et elektrooniline hääletamine nii äriühingute kui ka korteriühistute organite koosolekutel osalemiseks ja otsuste vastuvõtmiseks elektrooniliste vahendite abil oli võimalik vaid siis, kui see oli põhikirjas konkreetselt sätestatud. Alates 24.05.2020 kehtiva tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste

Kuidas luua imerelv?

14.04.2020

8,8 cm Flak 36 õhutõrjekahur töötati välja 1928. aastal ettevõtte Krupp inseneride poolt, kes samal ajal töötasid Bofors´i relvatehases Rootsis, mis suures osas kuulus Saksa kapitalile. Õhutõrjekahurina olid relva taktikalis-tehnilised näitajad täiesti keskpärased. Kaksteist aastat hiljem osutus kahur eriti õnnestunuks

KOONDAMINE

02.04.2020

Käesoleva blogipostituse koostamise ajal kehtiva eriolukorra tegelikud majanduslikud tagajärjed (ülemaailmselt kui ka Eestis) on veel selgusetud. Selgeid hädasignaale on saatnud tihedalt turisminduse ning kaubandusega seotud ettevõtted, kes näevad on tegevuses selgeid languse trende. On selge, et kui kehtiv olukord ei