Advokaadibüroo TURNSTONE

Lahenduste uus tase

NÕUSTAMINE

Nõustame kliente kõikides õigusvaldkondades, sealhulgas andmekaitse, geenitehnoloogia, meditsiini ning startupidega seotud valdkondades.

Advokaadibüroo Turnstone advokaadid on kogenud, kuid samas jätkuvalt uudishimulikud – valmis “pöörama ümber iga kivi”, et leida kliendi jaoks parim lahendus.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Oleme kogenud erinevate vaidluste lahendamisel ja valmis kliente esindama kõikides kohtuastmetes.

TERVIK-
LAHENDUSED

Terviklahenduse pakkumiseks on meil valik erinevaid monitooringu ja õigusauditi pakette.

Advokaadibüroo Turnstone advokaadid on kogenud, kuid samas jätkuvalt uudishimulikud – valmis “pöörama ümber iga kivi”, et leida kliendi jaoks parim lahendus.

Meeskond

Monica Pihlak
Partner | Vandeadvokaat
+372 660 5577 | +372 502 6566
Tambet Mullari
Partner | Vandeadvokaat
+372 660 5577
Kalev Pihlak
Partner | Vandeadvokaat
+372 660 5577 | +372 5199 5856
Elerin Laagus
Sekretär | Assistent
+372 660 5577

Uudised ja sündmused

Kaugmüügi käibemaksuga maksustamise reeglid muutuvad 1. juulist

25.05.2021

Alates 2019. aasta 1. jaanuarist lihtsustusid ettevõtja jaoks elektroonilise side teenuse ja elektrooniliselt osutatavate teenuste käibemaksukohustuse deklareerimise ja täitmise reeglid ning võimalik oli hakata kasutama käibemaksuga maksustamise erikorda (erikord MOSS). See tähendab, et digiteenuste piiriülesel osutamisel oli võimalik asuda järgima

Vandeadvokaat Kalev Pihlak lõi pretsedendi

28.04.2021

Eesti Ekspress kirjutas meie tegemistest: “Vandeadvokaat Kalev Pihlak saavutas pretsedenti loova riigikohtu lahendi, mis mõjutab ettevõtjate abielulahutusi ja peaks muutma vara jagamise abikaasade vahel õiglasemaks.” Lähemalt saate lugeda siit: https://ekspress.delfi.ee/artikkel/93251097/perekond-freibergi-juhtum-prokuratuur-uurib-kas-pesupulbrikuningas-tombas-eksnaist-alt?fbclid=IwAR3EFuqxXHuszkhPovXLYy3ybUW5rVugzIrQXu9RdpXldEuHQl1EItwfP1Y

Oluline muudatus perehüvitiste maksmise korras

06.01.2021

Perehüvitisi maksab riik lastega peredele eesmärgiga toetada laste kasvamist ja heaolu. Perehüvitiste liikideks on riiklikud peretoetused, sealhulgas lapsetoetus ja lasterikka pere toetus.* Lapsevanemate kooselu ja hea läbisaamise korral ei teki eelduslikult praktikas probleeme peretoetuste maksmisega – lapsevanematel on võimalik omavahel

Advokaat Cristen Helendi kaitses Riigikohtus väärteoasjas menetlusalust isikut

10.11.2020

Meie büroo advokaat Cristen Helendi kaitses Riigikohtus väärteoasjas menetlusalust isikut, mille tulemusel vähendati oluliselt menetlusalusele isikule mõistetud rahatrahvi. Ühtlasi selgitas Riigikohtu kriminaalkolleegium kõnealuses väärteoasjas seda, kuidas on võimalik tõendada Genfi konventsiooni osalisriigis omandatud juhtimisõigust ning millal ja mis tingimustel tuleb

IR Global

03.11.2020

Advokaadibüroo Turnstone on tänaseks olnud juba kaks aastat IR Global liige. IR Global on rahvusvaheline organisatsioon, kuhu kuuluvad finants-, majandus- ja õigusvaldkonna spetsialistid, kes on spetsialiseerunud umbes 90 erinevale valdkonnale. Meie büroo omab ainukesena Eesti Vabariigis IR Global liikmelisust, olles