Advokaadibüroo TURNSTONE

Lahenduste uus tase

NÕUSTAMINE

Nõustame kliente kõikides õigusvaldkondades, sealhulgas andmekaitse, geenitehnoloogia, meditsiini ning startupidega seotud valdkondades.

Advokaadibüroo Turnstone advokaadid on kogenud, kuid samas jätkuvalt uudishimulikud – valmis “pöörama ümber iga kivi”, et leida kliendi jaoks parim lahendus.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Oleme kogenud erinevate vaidluste lahendamisel ja valmis kliente esindama kõikides kohtuastmetes.

TERVIK-
LAHENDUSED

Terviklahenduse pakkumiseks on meil valik erinevaid monitooringu ja õigusauditi pakette.

Advokaadibüroo Turnstone advokaadid on kogenud, kuid samas jätkuvalt uudishimulikud – valmis “pöörama ümber iga kivi”, et leida kliendi jaoks parim lahendus.

Meeskond

Monica Pihlak
Partner | Vandeadvokaat
+372 660 5577 | +372 502 6566
Tambet Mullari
Partner | Vandeadvokaat
+372 660 5577
Kalev Pihlak
Partner | Vandeadvokaat
+372 660 5577 | +372 5199 5856
Elerin Laagus
Sekretär | Assistent
+372 660 5577

Uudised ja sündmused

Kuidas luua imerelv?

14.04.2020

8,8 cm Flak 36 õhutõrjekahur töötati välja 1928. aastal ettevõtte Krupp inseneride poolt, kes samal ajal töötasid Bofors´i relvatehases Rootsis, mis suures osas kuulus Saksa kapitalile. Õhutõrjekahurina olid relva taktikalis-tehnilised näitajad täiesti keskpärased. Kaksteist aastat hiljem osutus kahur eriti õnnestunuks

KOONDAMINE

02.04.2020

Käesoleva blogipostituse koostamise ajal kehtiva eriolukorra tegelikud majanduslikud tagajärjed (ülemaailmselt kui ka Eestis) on veel selgusetud. Selgeid hädasignaale on saatnud tihedalt turisminduse ning kaubandusega seotud ettevõtted, kes näevad on tegevuses selgeid languse trende. On selge, et kui kehtiv olukord ei

TÖÖTASU VÄHENDAMINE KOLMEKS KUUKS TÖÖANDJAST MITTEOLENEVATEL MAJANDUSLIKEL ASJAOLUDEL (TLS § 37)

02.04.2020

Tööandja ja töötaja vaheline kokkulepe on rusikareegel sõlmitud töölepingu muutmise korral, kuid töölepingu seadus (TLS) seab sellele reeglile ühe erandi. TLS § 37 sätestab, et kui tööandja ei saa ettenägematutest, temast mitteolenevatest majanduslikest asjaoludest tulenevalt anda töötajale kokkulepitud ulatuses tööd,

KAUGTÖÖ TEGEMINE JA KAUGTÖÖ TEGEMISE VÕIMATUS

02.04.2020

Juba enne eriolukorra väljakuulutamist kogus tööandjate seas populaarsust kodukontori võimaluse pakkumine, eriolukorra väljakuulutamisest on kaugtöö tegemise küsimus muutunud üha akuutsemaks. Tööandjal ja töötajal on eriolukorrast tingituna võimalik kokku leppida ajutiselt kaugtöö tegemises, kui töötaja tööülesandeid on võimalik täita distantsilt (nt

RISKIPIIRKONDA REISINUD TÖÖTAJA TÖÖLE MITTEILMUMINE

02.04.2020

Vastavalt kehtestatud eriolukorrale ning Terviseameti soovitustele, on isikutel, kes on viibinud COVID-19 riskipiirkonnas (nt Põhja-Itaalia) või vahetult kokku puutunud koroonaviiruse kandjaga, soovitatud ennast isoleerida ning võimalusel mitte tööle naasta enne kahe nädala möödumist alates riskipiirkonnast saabumist või kokkupuute esinemist. Töötajal