Advokaadibüroo TURNSTONE

Lahenduste uus tase

NÕUSTAMINE

Nõustame kliente kõikides õigusvaldkondades, sealhulgas andmekaitse, geenitehnoloogia, meditsiini ning startupidega seotud valdkondades.

Advokaadibüroo Turnstone advokaadid on kogenud, kuid samas jätkuvalt uudishimulikud – valmis “pöörama ümber iga kivi”, et leida kliendi jaoks parim lahendus.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Oleme kogenud erinevate vaidluste lahendamisel ja valmis kliente esindama kõikides kohtuastmetes.

TERVIK-
LAHENDUSED

Terviklahenduse pakkumiseks on meil valik erinevaid monitooringu ja õigusauditi pakette.

Advokaadibüroo Turnstone advokaadid on kogenud, kuid samas jätkuvalt uudishimulikud – valmis “pöörama ümber iga kivi”, et leida kliendi jaoks parim lahendus.

Meeskond

Monica Pihlak
Partner | Vandeadvokaat
+372 660 5577 | +372 502 6566
Tambet Mullari
Partner | Vandeadvokaat
+372 660 5577
Kalev Pihlak
Partner | Vandeadvokaat
+372 660 5577 | +372 5199 5856
Elerin Laagus
Sekretär | Assistent
+372 660 5577

Uudised ja sündmused

Oluline muudatus perehüvitiste maksmise korras

06.01.2021

Perehüvitisi maksab riik lastega peredele eesmärgiga toetada laste kasvamist ja heaolu. Perehüvitiste liikideks on riiklikud peretoetused, sealhulgas lapsetoetus ja lasterikka pere toetus.* Lapsevanemate kooselu ja hea läbisaamise korral ei teki eelduslikult praktikas probleeme peretoetuste maksmisega – lapsevanematel on võimalik omavahel

Advokaat Cristen Helendi kaitses Riigikohtus väärteoasjas menetlusalust isikut

10.11.2020

Meie büroo advokaat Cristen Helendi kaitses Riigikohtus väärteoasjas menetlusalust isikut, mille tulemusel vähendati oluliselt menetlusalusele isikule mõistetud rahatrahvi. Ühtlasi selgitas Riigikohtu kriminaalkolleegium kõnealuses väärteoasjas seda, kuidas on võimalik tõendada Genfi konventsiooni osalisriigis omandatud juhtimisõigust ning millal ja mis tingimustel tuleb

IR Global

03.11.2020

Advokaadibüroo Turnstone on tänaseks olnud juba kaks aastat IR Global liige. IR Global on rahvusvaheline organisatsioon, kuhu kuuluvad finants-, majandus- ja õigusvaldkonna spetsialistid, kes on spetsialiseerunud umbes 90 erinevale valdkonnale. Meie büroo omab ainukesena Eesti Vabariigis IR Global liikmelisust, olles

Advokaadibüroo Turnstone ootab oma toreda meeskonnaga liituma advokaati / vandeadvokaati

08.10.2020

PANKROTIAVALDUSE ÕIGEAEGSE ESITAMISE EEST VASTUTAVATE ISIKUTE RING VÕIB UUEST AASTAST LAIENEDA

29.09.2020

Käesoleva aasta 18. mail algatas Eesti Vabariigi Valitsus pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse. Kuigi plaanitavaid muudatusi seaduseelnõu kohaselt on mitmeid, siis kindlasti ühena neist väärib tähelepanu muudatus, millega laiendatakse senist pankrotiavalduse esitamise eest vastutatavate isikute ringi. Kõnealuse muudatusega plaanitakse