Advokaat Cristen Helendi esindas edukalt ehitusvaidluses töövõtjat

12.03

Tartu Maakohus lõpetas menetluse, kinnitades kompromissi, millega advokaadibüroo Turnstone kliendile tasub tööde tellija töövõtulepingust tuleneva võlgnevuse 37 000 eurot. 

Tähelepanuväärne on, et võlgnevus sai advokaadibüroo Turnstone kliendile tasutud olukorras, kus võlgnikul tavapärane ja likviidne vara puudus. Kiire reageerimise tulemusel õnnestus hagi tagamise korras arestida võlgnikule kuuluv nõue kolmanda isiku vastu.

Lootusetuna näivas asjas õnnestus advokaadibürool Turnstone kliendi nõue siiski maksma panna.

Lahend on jõustunud ning meie kliendile on raha laekunud.