Kuidas luua imerelv?

14.04.2020

8,8 cm Flak 36 õhutõrjekahur töötati välja 1928. aastal ettevõtte Krupp inseneride poolt, kes samal ajal töötasid Bofors´i relvatehases Rootsis, mis suures osas kuulus Saksa kapitalile. Õhutõrjekahurina olid relva taktikalis-tehnilised näitajad täiesti keskpärased. Kaksteist aastat hiljem osutus kahur eriti õnnestunuks

Loe lähemalt

KOONDAMINE

02.04.2020

Käesoleva blogipostituse koostamise ajal kehtiva eriolukorra tegelikud majanduslikud tagajärjed (ülemaailmselt kui ka Eestis) on veel selgusetud. Selgeid hädasignaale on saatnud tihedalt turisminduse ning kaubandusega seotud ettevõtted, kes näevad on tegevuses selgeid languse trende. On selge, et kui kehtiv olukord ei

Loe lähemalt

TÖÖTASU VÄHENDAMINE KOLMEKS KUUKS TÖÖANDJAST MITTEOLENEVATEL MAJANDUSLIKEL ASJAOLUDEL (TLS § 37)

02.04.2020

Tööandja ja töötaja vaheline kokkulepe on rusikareegel sõlmitud töölepingu muutmise korral, kuid töölepingu seadus (TLS) seab sellele reeglile ühe erandi. TLS § 37 sätestab, et kui tööandja ei saa ettenägematutest, temast mitteolenevatest majanduslikest asjaoludest tulenevalt anda töötajale kokkulepitud ulatuses tööd,

Loe lähemalt

KAUGTÖÖ TEGEMINE JA KAUGTÖÖ TEGEMISE VÕIMATUS

02.04.2020

Juba enne eriolukorra väljakuulutamist kogus tööandjate seas populaarsust kodukontori võimaluse pakkumine, eriolukorra väljakuulutamisest on kaugtöö tegemise küsimus muutunud üha akuutsemaks. Tööandjal ja töötajal on eriolukorrast tingituna võimalik kokku leppida ajutiselt kaugtöö tegemises, kui töötaja tööülesandeid on võimalik täita distantsilt (nt

Loe lähemalt

RISKIPIIRKONDA REISINUD TÖÖTAJA TÖÖLE MITTEILMUMINE

02.04.2020

Vastavalt kehtestatud eriolukorrale ning Terviseameti soovitustele, on isikutel, kes on viibinud COVID-19 riskipiirkonnas (nt Põhja-Itaalia) või vahetult kokku puutunud koroonaviiruse kandjaga, soovitatud ennast isoleerida ning võimalusel mitte tööle naasta enne kahe nädala möödumist alates riskipiirkonnast saabumist või kokkupuute esinemist. Töötajal

Loe lähemalt