IR Global

03.11.2020

Advokaadibüroo Turnstone on tänaseks olnud juba kaks aastat IR Global liige. IR Global on rahvusvaheline organisatsioon, kuhu kuuluvad finants-, majandus- ja õigusvaldkonna spetsialistid, kes on spetsialiseerunud umbes 90 erinevale valdkonnale. Meie büroo omab ainukesena Eesti Vabariigis IR Global liikmelisust, olles

Loe lähemalt

PANKROTIAVALDUSE ÕIGEAEGSE ESITAMISE EEST VASTUTAVATE ISIKUTE RING VÕIB UUEST AASTAST LAIENEDA

29.09.2020

Käesoleva aasta 18. mail algatas Eesti Vabariigi Valitsus pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse. Kuigi plaanitavaid muudatusi seaduseelnõu kohaselt on mitmeid, siis kindlasti ühena neist väärib tähelepanu muudatus, millega laiendatakse senist pankrotiavalduse esitamise eest vastutatavate isikute ringi. Kõnealuse muudatusega plaanitakse

Loe lähemalt

Kuidas luua imerelv?

14.04.2020

8,8 cm Flak 36 õhutõrjekahur töötati välja 1928. aastal ettevõtte Krupp inseneride poolt, kes samal ajal töötasid Bofors´i relvatehases Rootsis, mis suures osas kuulus Saksa kapitalile. Õhutõrjekahurina olid relva taktikalis-tehnilised näitajad täiesti keskpärased. Kaksteist aastat hiljem osutus kahur eriti õnnestunuks

Loe lähemalt

KOONDAMINE

02.04.2020

Käesoleva blogipostituse koostamise ajal kehtiva eriolukorra tegelikud majanduslikud tagajärjed (ülemaailmselt kui ka Eestis) on veel selgusetud. Selgeid hädasignaale on saatnud tihedalt turisminduse ning kaubandusega seotud ettevõtted, kes näevad on tegevuses selgeid languse trende. On selge, et kui kehtiv olukord ei

Loe lähemalt

TÖÖTASU VÄHENDAMINE KOLMEKS KUUKS TÖÖANDJAST MITTEOLENEVATEL MAJANDUSLIKEL ASJAOLUDEL (TLS § 37)

02.04.2020

Tööandja ja töötaja vaheline kokkulepe on rusikareegel sõlmitud töölepingu muutmise korral, kuid töölepingu seadus (TLS) seab sellele reeglile ühe erandi. TLS § 37 sätestab, et kui tööandja ei saa ettenägematutest, temast mitteolenevatest majanduslikest asjaoludest tulenevalt anda töötajale kokkulepitud ulatuses tööd,

Loe lähemalt