Advokaat Cristen Helendi kaitses Riigikohtus väärteoasjas menetlusalust isikut

10.11.2020

Meie büroo advokaat Cristen Helendi kaitses Riigikohtus väärteoasjas menetlusalust isikut, mille tulemusel vähendati oluliselt menetlusalusele isikule mõistetud rahatrahvi. Ühtlasi selgitas Riigikohtu kriminaalkolleegium kõnealuses väärteoasjas seda, kuidas on võimalik tõendada Genfi konventsiooni osalisriigis omandatud juhtimisõigust ning millal ja mis tingimustel tuleb

Loe lähemalt

Majandusaasta aruannete esitamise tähtaja pikendamine

27.05.2020

Alates 24.05.2020 kehtiva tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadusega (elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel) pikendati äriühingute ja korteriühistute majandusaasta aruannete esitamise tähtaega kuni 31.oktoobrini 2020, kui kohustus esitada oli ajavahemikus 12.03.2020 kuni 31.08.2020.

Loe lähemalt

Korteriühistu ja mittetulundusühingu juhatuse liikmete ametiaja pikendamine

27.05.2020

Alates 24.05.2020 kehtiva tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadusega (elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel) sätestati, et kui korteriühistu juhatuse liikme või valitseja ametiaeg või mittetulundusühistu juhatuse liikme ametiaeg lõpeb ajavahemikul 2020. aasta 12. märtsist 31.

Loe lähemalt

Alates 24.05.2020 kehtib lihtsustatud kord koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel ka juhul, kui äriühingu põhikirjas seda pole sätestatud.

27.05.2020

Kuni 23.05.2020 kehtis kord, et elektrooniline hääletamine nii äriühingute kui ka korteriühistute organite koosolekutel osalemiseks ja otsuste vastuvõtmiseks elektrooniliste vahendite abil oli võimalik vaid siis, kui see oli põhikirjas konkreetselt sätestatud. Alates 24.05.2020 kehtiva tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste

Loe lähemalt

Varasemad uudised