Advokaat Cristen Helendi esindas edukalt ehitusvaidluses töövõtjat

12.03.2024

Tartu Maakohus lõpetas menetluse, kinnitades kompromissi, millega advokaadibüroo Turnstone kliendile tasub tööde tellija töövõtulepingust tuleneva võlgnevuse 37 000 eurot.  Tähelepanuväärne on, et võlgnevus sai advokaadibüroo Turnstone kliendile tasutud olukorras, kus võlgnikul tavapärane ja likviidne vara puudus. Kiire reageerimise tulemusel õnnestus hagi tagamise korras arestida võlgnikule

Loe lähemalt

Vandeadvokaadid Monica Pihlak ja Kalev Pihlak esindasid edukalt ehitusvaidluses kinnisasja ostjat

06.03.2024

Harju Maakohus lõpetas 31.01.2024 menetluse, kinnitades kompromissi, millega advokaadibüroo Turnstone kliendile tasub kinnisasja müüja ehituslike puudustega kinnisasja müügist tekitatud kahju hüvitamiseks kahjuhüvitisena 45 000 eurot.  Tähelepanuväärne on, et hüvitissumma moodustab ca 23% kinnisasja müügihinnast, kinnisasja müügitehing toimus 2019 aastal.  Lahend on

Loe lähemalt

Vandeadvokaadid Kirke Treial ja Monica Pihlak saavutasid võidu maakohtus tööandjat esindades

16.01.2024

15.01.2024 tegi Harju Maakohus otsuse, millega jättis rahuldamata töötaja hagi meie tööandjast kliendi vastu, rahuldamata hüvitise suurus üle 5000 euro.  Lisaks mõistis kohus töötajalt tööandja kasuks välja menetluskulud üle 8000 euro, suuremas summas kui nõutud hüvitis.   Kohtulahend sedavõrd tööandja

Loe lähemalt

03.10.2023

Advokaadibüroo Turnstone vandeadvokaadid Kalev Pihlak ja Monica Pihlak esindasid edukalt meie klienti Warmeston OÜ-d koondumise loa saamisel Konkurentsiametist, sh koondumise teate koostamisel.  https://www.aripaev.ee/uudised/2023/10/02/eesti-suur-pelletitootja-sai-puiduhakketootja-ostuks-loa

Loe lähemalt

Advokaadibüroo külastus

26.09.2023

Oleme oma bürooga sügiseti käinud välisreisil ning seoses sellega loonud ka väiksese tradistsiooni. Meie büroo on rahvusvahelise organisatsiooni IR Global liige ning alati proovime külastada ka vastava riigi advokaadibürood, mis on samuti IR Global liige. Seekord siis Poola, Krakow 🙂

Loe lähemalt

Varasemad uudised

03.10.2023
17.10.2022 Õnnitleme!
05.04.2022