Kaugmüügi käibemaksuga maksustamise reeglid muutuvad 1. juulist

25.05

Alates 2019. aasta 1. jaanuarist lihtsustusid ettevõtja jaoks elektroonilise side teenuse ja elektrooniliselt osutatavate teenuste käibemaksukohustuse deklareerimise ja täitmise reeglid ning võimalik oli hakata kasutama käibemaksuga maksustamise erikorda (erikord MOSS). See tähendab, et digiteenuste piiriülesel osutamisel oli võimalik asuda järgima oma asukohariigi reegleid, kui digiteenuste käive teises Euroopa liikmesriigis asuvale lõpptarbijale ei ületa 10 000 eurot.

Alates 2021. aasta 1. juulist laieneb nimetatud käibemaksuga maksustamise erikord ka Euroopa Liidu sisesele kaupade kaugmüügi ning muudele tarbijatele osutatavate teenuste reeglitele, mis on seni püsinud muutumatuna juba aastaid.

Mis täpsemalt muutub, sellest kirjutab advokaat Cristen Helendi lähemalt siin:
https://www.rup.ee/meistri-eri/kaugmuugi-kaibemaksuga-maksustamise-reeglid-muutuvad-1-juulist