Nõustamine Vaidluste lahendamine Terviklahendused

Haldusasjad

Haldusvaidlused tekivad riigi- ja kohaliku omavalitsuse organite otsustuste vaidlustamisel planeerimismenetluses, maksumenetluses, halduslepingute täitmisel, aga ka muudes majandustegevusega seotud küsimustes. Esindame meie kliente kõikides haldusvaidlustes: vaidemenetluses, halduskohtus, samuti väärteomenetluses.

Meie advokaadid on pädevad tegutsema kõigis riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustes ja kõigis kohtuastmetes, kaasa arvatud Riigikohtus, dokumentide koostamisel, kohtus esinemisel ja kohtulahendite täitmisega seotud menetlustes.

Võta meiega ühendust

Valdkonnaga seotud eksperdid

Kalev Pihlak
Partner | Vandeadvokaat
+372 660 5577 | +372 5199 5856