Nõustamine Vaidluste lahendamine Terviklahendused

Tsiviilasjad

Meie advokaatidel on arvukalt kogemusi klientide esindamisel kõigis majandustegevusega seotud tsiviilõiguslikes vaidlustes: läbirääkimistel, kohtueelses menetluses, tsiviilkohtumenetluses ja arbitraažis. Osutame õigusteenust kõigis kohtuastmetes, kaasa arvatud Riigikohtus, dokumentide koostamisel, kohtus esindamisel ja kohtulahendite täitmisega seotud menetlustes.
Lisaks sellele tegutsevad vandeadvokaadid lepitajate ja vahekohtunikena.

Võta meiega ühendust

Valdkonnaga seotud eksperdid

Monica Pihlak
Partner | Vandeadvokaat
+372 660 5577 | +372 502 6566
Tambet Mullari
Partner | Vandeadvokaat
+372 660 5577
Kirke Treial
Partner | Vandeadvokaat
+372 660 5577