Advokaat Cristen Helendi kaitses Riigikohtus väärteoasjas menetlusalust isikut

10.11

Meie büroo advokaat Cristen Helendi kaitses Riigikohtus väärteoasjas menetlusalust isikut, mille tulemusel vähendati oluliselt menetlusalusele isikule mõistetud rahatrahvi.

Ühtlasi selgitas Riigikohtu kriminaalkolleegium kõnealuses väärteoasjas seda, kuidas on võimalik tõendada Genfi konventsiooni osalisriigis omandatud juhtimisõigust ning millal ja mis tingimustel tuleb välisriigi juhiluba vahetada Eesti juhiloa vastu.

Kolleegium asus seisukohale, et kui Eestisse alaliselt elama asumisest on möödunud 12 kuud ja inimene ei ole selle aja jooksul saanud Eesti juhiluba, ei ole tal LS § 99 lg 61 esimese lause kohaselt juhtimisõigust võimalik tõendada enam ka välisriigi juhiloaga, isegi kui selle kehtivusaeg pole veel lõppenud. Teisalt saab välisriigi juhiluba olla Eestis juhtimisõigust tõendav dokument üksnes juhul, kui see on kehtiv. Üldjuhul on vahetamiskõlblik vaid kehtiv välisriigi juhiluba.

Kokkuvõtvalt leidis kolleegium, et Genfi konventsiooni osalisriigis omandatud juhtimisõigust enne juhiloa Eesti juhiloa vastu ümbervahetamist saab tõendada vaid kehtiva välisriigi juhiloaga ja seda maksimaalselt 12 kuud alates isiku Eestisse alaliselt elama asumisest. Seega, kui eelnimetatud periood ületatakse, siis saab lugeda, et isikul puudub kehtiv juhtimisõigus.

Riigikohtu 5. novembri 2020. kohtuotsus on kättesaadav siit.