Alates 01.01.2016 jõustuvad reklaamiseaduse muudatused

04.06

Alates 01.01.2016 jõustuvad reklaamiseaduse muudatused, millega piiratakse teavet, mida võib näidata finantsteenuste (sh tarbijakrediidi, järelmaksu, liisingu, eluasemelaenu) reklaamides. Edaspidi võib tarbijakrediidi reklaam sisaldada vaid seaduses sätestatud esmast teavet, nagu nt teenuse osutaja nime ja tegevusloa numbrit, tegevuskoha kontaktandmeid, üleskutset tutvuda finantsteenuste tingimustega, tagasimakse tähtaega ja sellesarnast informatsiooni.

Reklaam, millega teavitatakse valmisolekust anda tarbija käsutusse krediidilepingu alusel rahasumma või vahendada selliseid lepinguid, on tele- ja raadioprogrammis keelatud.

Allikas: Riigi Teataja