Võitlus autoriõigust rikkuvate ettevõtjatega kandis vilja ja tõi suures summas hüvituse meie kliendile

12.04

03.04.2023 jõustus kohtuotsus, millega kohustati lõpetama meie büroo kliendile Mikebon OY-le kuuluvate autoriõigusega kaitstud toodete levitamine, sh peab kostja Meened OÜ hävitama kõik mistahes vormis autoriõiguseta toodete koopiad. 

Lisaks saavutasid advokaadid Monica Pihlak ja Kalev Pihlak meie kliendile hüvituse saamata jäänud tulu korvamiseks ligi 40 000 eurot + suures ulatuses menetluskulude hüvitamisega.