Vandeadvokaadid Kirke Treial ja Monica Pihlak saavutasid võidu maakohtus tööandjat esindades

16.01

15.01.2024 tegi Harju Maakohus otsuse, millega jättis rahuldamata töötaja hagi meie tööandjast kliendi vastu, rahuldamata hüvitise suurus üle 5000 euro. 

Lisaks mõistis kohus töötajalt tööandja kasuks välja menetluskulud üle 8000 euro, suuremas summas kui nõutud hüvitis.  

Kohtulahend sedavõrd tööandja kasuks on väga positiivne ja erandlik samm. 

Kohtuotsus jõustunud ei ole, töötaja on vaidlustanud maakohtu otsuse ringkonnakohtus.