Alates 01.07.2015 jõustub uus ehitusseadustik

16.03

Alates 01.07.2015 jõustub uus ehitusseadustik, mis koondab endasse kogu ehitustegevusega seotud regulatsiooni, ja kaotavad kehtivuse planeerimisseadus ja ehitusseadus. Enne 01.07.2015 algatatud planeeringud menetletakse siiski lõpuni, lähtudes seni kehtinud planeerimisseaduses sätestatud nõuetest.

Lubadega (ehitus- ja kasutusluba) seotud menetlus muutub mugavamaks ja kiiremaks. Lubade küsimise kohustus väheneb. Selgelt on reguleeritud, millal peab ehitisest teavitama ja millal on loakohustus. Teavitamine on riigilõivuvaba, mis vähendab eraisikute kulutusi ja alandab eelkõige kohalike omavalitsuste halduskoormust.

Ehitusloa andmise aeg väheneb, sest kogu menetlus hakkab tulevikus toimuma ehitisregistris, kus toimub ka elektrooniline kooskõlastamine. Riik ja kohalikud omavalitsused on kohustatud elektrooniliselt kooskõlastusi andma 10 päeva jooksul.

Allikas: Riigi Teataja