Majandusaasta aruannete esitamise tähtaja pikendamine

27.05

Alates 24.05.2020 kehtiva tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadusega (elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel) pikendati äriühingute ja korteriühistute majandusaasta aruannete esitamise tähtaega kuni 31.oktoobrini 2020, kui kohustus esitada oli ajavahemikus 12.03.2020 kuni 31.08.2020.