Eesti Ekspress rikkus head ajakirjandustava

27.11

Meie büroo advokaadid Monica Pihlak, Kirke Treial ja Kalev Pihlak saavutasid ülimalt olulise tähendusega otsuse meie heale kliendile CBF Medical OÜ (Christinas Clinic).

Pressinõukogu tegi meie kliendi kaebust lahendades 14.11.2019 otsuse, milles kokkuvõtvalt leidis, et „Eesti Ekspress rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjanik vastutab oma sõnade ja loomingu eest ning ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul muudab artiklis esitatud väide, et operatsiooni teinud kirurgil puudus plastika- ja rekonstruktiivkirurgia tegevusluba, loo lähenemise ebatäpseks. Pressinõukogule on esitatud materjalid, millest nähtub, et Christinas Clinicu nime all tegutsevale OÜ-le CBF Medical on väljastatud tegevusluba, mis muu hulgas annab õiguse osutada üldkirurgia päevakirurgiteenust, plastikakirurgia päevakirurgiateenust ning plastika- ja rekonstruktiivkirurgiateenust. Artiklis nimetatud kirurg on aga Eesti Kirurgide Assotsiatsiooni sertifitseerimise komisjoni protokollilise otsusega tunnistatud pädevaks tegutsema üldkirurgina ning tal on sealjuures otsuse järgi lubatud teha plastikakirurgilisi operatsioone, välja arvatud näo piirkond.

Pressinõukogu hinnangul oleks ajakirjanik pidanud kontrollima faktide õigsust algallikatest ning andma teisele osapoolele võimaluse seisukohtade avaldamiseks. Kuna patsient oli ise oma rinnasuurendusoperatsiooni andmete avaldamisest ajakirjandusväljaandes huvitatud, siis polnud korrektne jätta teine, etteheidete adressaadiks olnud pool võimaluseta esitada oma seisukoht, viidates, et vastavalt seadusele ei oleks kliinik niikuinii saanud midagi kommenteerida. Pressinõukogu leiab, et kliinik oleks saanud juhtumi puhul anda kommentaari arvestades veel eriti asjaolu, et patsient esines loos väljamõeldud nime all, tema kohta olid ära toodud vaid vanus ja mõned fotod tema rindadest, mis ei võimalda tema isikut laiemal avalikkusel identifitseerida”.

Vt https://www.eall.ee/pressinoukogu/uudised_2019/27_11_2019.html

https://ekspress.delfi.ee/teateid-elust/eesti-ekspress-rikkus-head-ajakirjandustava?id=88171349