Vandeadvokaadid Monica Pihlak ja Kalev Pihlak esindasid edukalt ehitusvaidluses kinnisasja ostjat

06.03

Harju Maakohus lõpetas 31.01.2024 menetluse, kinnitades kompromissi, millega advokaadibüroo Turnstone kliendile tasub kinnisasja müüja ehituslike puudustega kinnisasja müügist tekitatud kahju hüvitamiseks kahjuhüvitisena 45 000 eurot. 

Tähelepanuväärne on, et hüvitissumma moodustab ca 23% kinnisasja müügihinnast, kinnisasja müügitehing toimus 2019 aastal. 

Lahend on jõustunud ning meie kliendile on hüvitissumma laekunud.