Uue kindlustusseaduse jõustumine

08.01

01. jaanuaril 2016. a (osaliselt 17. juulil 2015. a ja 1. jaanuaril 2019. a) jõustus uus kindlustustegevuse seadus, mis tagab kindlustusvahendajate teenuse ühtlasema taseme ja kliendi huvidest lähtuva tegutsemise.

Seadus täpsustab kohustusliku teabe sisu, mille kindlustusvahendaja peab kliendile enne kindlustuslepingu sõlmimist avaldama. Enne teenuse osutamist peab kindlustusvahendaja avaldama oma täpse rolli – kas tegu on kindlustusandja või kliendi esindajaga.

Kindlustuslepingute vahendamisel peavad senisest rohkem informatsiooni avaldama nii enda kui vahendava kindlustuslepingu kohta ka need isikud, kelle jaoks kindlustuslepingute vahendamine ei ole põhitöö, nt reisiettevõtjad.

Uue seaduse loomise ajendiks on Euroopa Liidu kindlustusjärelevalve reform. Tehtavad kindlustusvaldkonna muudatused on osaliselt sarnased pangandussektoris juba varem vastu võetud reeglitega.

Allikas: Riigi Teataja