Nõustamine Vaidluste lahendamine Terviklahendused

Õigusaudit

Teostame õigusauditit erinevates äriühingu tegevusega seonduvates küsimustes (tööõigus, lepinguõigus, planeerimismenetlus jne), et hinnata kliendi tegevuse seaduselevastavust ja juhtorganite ja töötajate tegevuse seaduslikkust ning otstarbekust. Vajadusel anname soovitusi tegevuse paremaks planeerimiseks ja optimeerimiseks, riskide maandamiseks ning dokumentide seadusega kooskõlla viimiseks.

Võta meiega ühendust

Valdkonnaga seotud eksperdid

Kalev Pihlak
Partner | Vandeadvokaat
+372 660 5577 | +372 5199 5856