Nõustamine Vaidluste lahendamine Terviklahendused

Andmekaitse

Nõustame ning esindame eraisikuid ja andmetöötlejaid eraellu sekkumisega seonduvates küsimustes. Samuti nõustame kliente andmekaitsealaste ja meediaõigusega (näiteks au teotamine, ebaõigete andmete avaldamine) seotud vaidluste lahendamisel.

Büroo advokaatidel on laialdane kogemus andmekaitse küsimustes nii eraisikute, andmetöötlejate kui järelevalveasutuse huvide esindamisel, samuti uute tehnoloogiate rakendamises isikuandmete töötlemisel.

- sisereeglite koostamise nõustamine (sh siduvad kontsernisisesed eeskirjad)
- andmekaitse audit
- andmekaitsealase mõjuhinnangu koostamise nõustamine
- andmekaitseametniku (DPO) teenuse osutamine
- andmekaitse alased koolitused vastavalt organisatsiooni vajadustele
- andmeid puudutavate tehingute nõustamine ja lepingute koostamine
- isikuandmete edastamine välisriikidesse
- isikuandmetega seonduvad vaidlused
- avaliku teabe kasutamine

Võta meiega ühendust

Valdkonnaga seotud eksperdid

Kirke Treial
Partner | Vandeadvokaat (Advokatuuri liikmelisus on peatatud)
+372 660 5577