Nõustamine Vaidluste lahendamine Terviklahendused

Pankrot ja saneerimine

Omame pikaajalist kogemust pankroti- ja saneerimismenetlustes osalemisel. Oleme esindanud nii võlausaldajate kui võlgnike huve kõikides menetluse staadiumites, tegutseme pankrotitoimkonna liikmetena, esindame võlgnikku kui ka kolmandaid isikuid vara tagasivõitmisega seotud menetlustes. Nõustame kliente saneerimismenetlustes ja sellega seotud vaidlustes.

Vandeadvokaat Monica Pihlak on tegutsev ka pankrotihaldurina, olles Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja liige alates aastast 2010.

Võta meiega ühendust

Valdkonnaga seotud eksperdid

Monica Pihlak
Partner | Vandeadvokaat
+372 660 5577 | +372 502 6566