Nõustamine Vaidluste lahendamine Terviklahendused

Kinnisvara-, planeerimis- ja ehitusõigus

Nõustame kliente kõikides kinnisvara omandamise, kasutamise ja arendamisega seotud õiguslikes küsimustes, näiteks kaas- ja ühisomanike- või naabritevaheliste suhete reguleerimisel, kinnisvara kasutamisega seotud kokkulepete sõlmimisel.

Ehitusõiguses aitame kliente nii eraõiguslikus kui ka avalik-õiguslikus valdkonnas: töövõtulepingu sõlmimise ja täitmisega seonduvates küsimustes, samuti suhetes riigi- ja kohalike omavalitsuste organitega seoses planeerimis- ja ehitustegevust puudutavate haldusaktide väljastamisega.

Võta meiega ühendust

Valdkonnaga seotud eksperdid

Tambet Mullari
Partner | Vandeadvokaat
+372 660 5577
Monica Pihlak
Partner | Vandeadvokaat
+372 660 5577 | +372 502 6566