Nõustamine Vaidluste lahendamine Terviklahendused

Tööõigus

Töösuhetes nõustame tööandjaid ja töötajaid erinevate lepingute sõlmimisel ja täitmisel: töö-, kollektiiv-, käsundus-, varalise vastutuse lepingud, koolitus-, tööjõurendikokkulepped, optsioonilepingud ja äriühingusisesed eeskirjad. Abistame kahjunõuete esitamisel ja töölepingu ebaseaduslikust lõpetamisest tulenevate nõuete esitamisel, töötajate koondamisel, läbirääkimistel ametiühingutega.

Esindame ja nõustame kliente töövaidluste korral nii kohtus kui töövaidluskomisjonis. Äriühingute jagunemisel, ühinemisel või likvideerimisel aitame maandada tööjõu ümberstruktureerimisega kaasnevaid riske. Oleme klientidele abiks töösuhte vormistamisel välisriikide kodanikega, sealhulgas anname nõu elamisloa hankimisega seonduvalt.

Võta meiega ühendust

Valdkonnaga seotud eksperdid

Kalev Pihlak
Partner | Vandeadvokaat
+372 660 5577 | +372 5199 5856