Nõustamine Vaidluste lahendamine Terviklahendused

Äriühinguõigus, ühinemised ja omandamised

Meil on laialdased kogemused kõigis äriühingute tegevusega seotud õiguslikes küsimustes, alates äriühingute asutamisest kuni nende ümberstruktureerimise või likvideerimiseni. Aitame luua tõhusat juhtimisstruktuuri ja vormistada osanike ja aktsionäride vahelisi kokkuleppeid, samuti lepinguid juhtimisorganite liikmetega.

Oleme klientidele abiks äriühingute ja ettevõtete omandamisel ja võõrandamisel, erikontrolli ja õigusliku auditi läbiviimisel, samuti nõuete esitamisel juhtorganite liikmete vastu. Valmistame ette ühinemise ja omandamisega seonduvaid dokumente, esindame kliente läbirääkimistel ja lepingute sõlmimisel.

Nõustame äriühinguid igapäevases tegevuses, näiteks osa- ja aktsiakapitali suurendamisel ja vähendamisel, juhtorganite liikmete vahetamisel, põhikirja muutmisel, äriühingusiseste dokumentide vormistamisel ja asjaajamises äriregistriga.

Võta meiega ühendust

Valdkonnaga seotud eksperdid

Monica Pihlak
Partner | Vandeadvokaat
+372 660 5577 | +372 502 6566