Nõustamine Vaidluste lahendamine Terviklahendused

Riigihanked

Riigihange on keeruka õigusliku struktuuriga ja spetsiifiline menetlusliik, milles on äärmiselt suur tähtsus kehtestatud formaalsete reeglite täpsel järgimisel, mis praktikas ongi kujunenud riigihangetes osalemise või nende läbiviimise raskuspunktiks. Mõistagi ei tohi reeglite järgimise kõrval unustada nende kriitilist õiguslikku hindamist ning vajadusel valdkonnaspetsiifiliste õiguskaitsevahendite kasutamist. Seetõttu pakume klientidele riigihankes edukaks osalemiseks või selle läbiviimiseks asjakohast õigusabi.

Nõustame ja esindame kliente kõigis riigihangetega seotud küsimustes, näiteks hankedokumentide koostamisel, hankemenetluse läbiviimisel, nõuetekohase pakkumuse koostamisel ning hangetega seotud vaidlustes. Riigihangetega seonduvates vaidlustes esindame kliente kohustuslikus kohtueelses menetluses riigihangete vaidlustuskomisjonis ning kohtus.

Võta meiega ühendust

Valdkonnaga seotud eksperdid

Monica Pihlak
Partner | Vandeadvokaat
+372 660 5577 | +372 502 6566