Nõustamine Vaidluste lahendamine Terviklahendused

Maksuõigus

Maksunõustamine on peamiselt ettevõtetele suunatud teenus, mille keskmes on konkreetse ettevõtte maksukulude võimalikult optimaalne planeerimine. Arvestades maksukulu osakaalu ettevõtte kogukuludest, võimaldab maksukulude optimaalne planeerimine paremini tagada ettevõtte jätkusuutlikku arengut. Aitame klientidel olla kursis maksualase seadusandluse muudatustega ning majandustegevuse ajakohastamisega.

Maksuvaidlustes esindame kliente nii vaidemenetluses kui ka halduskohtumenetluses maksu- ja vastutusotsuste vaidlustamisel.

Võta meiega ühendust

Valdkonnaga seotud eksperdid

Monica Pihlak
Partner | Vandeadvokaat
+372 660 5577 | +372 502 6566